Oferta educaţională - Anul şcolar 2018 - 2019

Oferta educaţională
Anul şcolar 2018 - 2019

 

 

„ Să nu laşi să treacă nici o zi fără să citeşti,
fără să visezi sau fără să auzi ceva frumos „
(Goethe)

 

 

 

DIRECTOR

Prof.  Rîșco Paula Elisabeta

 

Variantele de program al cadrelor didactice:

Program normal: 8.00 – 13.00 

Program prelungit: 7.30. – 17.30

 

Oferta educaţională de bază:

Desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului naţional  şi prin metodologia alternativă Step by Step în centrele de activitate:

 Alfabetizare, Matematică/ Materiale manipulative, Construcţii, Ştiinţe, Arte, Joc cu rol.

Grupe:

· program normal: 1 grupă mare și 1 grupă mică

· program prelungit: 2 grupe mici, 1 grupă mijlocie și 2 grupe mari

Grădiniţa cu Program  Prelungit   nr.7 Sighetu Marmației - având ca deviză “Educaţi pentru a reuși!”, se aseamănă cu o familie în care membrii ei învaţă să cunoască ceea ce este bine şi sunt ajutaţi ca împreună să realizeze lucruri frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. 

În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii între 3-6 ani au şanse egale de instruire şi educare.

Activitatea didactică se bazează pe experienţa de viaţă la această vârstă, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o baza didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

 

Grădiniţa asigură:

- Un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare;

- Un învăţământ modern care ține seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;

- Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la bază interesul copiilor;

- Șanse egale pentru toţi copiii la instruire şi educaţie;

- Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii;

- Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil;

- Stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învăţare;

- Un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;

- Strategii didactice activ-participative, bazate pe joc, care să determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;

- Utilizarea jocului ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi perceperi care prefigurează personalitatea în formare a acestuia;

- Jocul folosit ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie;

- Activităţi dinamice atât în grupă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;

- Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specifică;

- Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;

- Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;

- Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficienta (calculator, video-proiector, radio-casetofon, cd-uri, casete, etc.);

- Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor;

Organizarea de serbări în funcție de evenimentele importante ale anului în grădinița sau alte locații;

- Participarea la târguri, festivaluri sau expozitii,

- Implicarea în campanii sociale sau umanitare;

- Organizare de activități demostrative cu participarea părinților;

- Organizarea de spectacole de teatru în grădinița sau vizionare de spectacole de teatru;

- Vizite la muzee și alte obiective culturale în funcție de temele studiate și vârsta copiilor;

- Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniță în cadrul grupei;

- Consiliere psihologică a copiilor prin grija unui psiholog-logoped și consilier școlar;

- Activități specifice de pregătire pentru școală a copiilor de la grupa mare cu educatoarele grupei, psihologul grădiniței și consilierul școlar;

- Celebrarea unor sărbători naționale și internaționale prin activități cu invitați, plimbări, activități practice;

- Asistența medicală este asigurată de un medic pediatru sau un asistent medical.

 

 

 

Sălile de grupă sunt amenajate pe centre de interes:

 

1. Biblioteca/ Alfabetizare - cărţi cu imagini şi poveşti, jetoane, pliante, jocuri, puzzle, caiete, cd-uri, calculator;

2. Ştiinţa – trusa Logi, jocuri matematice, cărţi matematice, material individual, cifre;

3. Construcţii – jocuri diferite, lego, cuburi, loto, domino.

4. Arta – hârtie, foarfeci, lipici, materiale din natură, materiale reciclabile, culori pictură, pensule, creioane colorate, planşete, plastilină.

5. Jocuri simbolice - set doctor, set bucătărie, păpuşi, mobilier pentru păpuşi.

Programul 7:30 – 17:30

- 7:30-8:30  Sosirea copiilor în grădiniţă. Activităţi ale dimineţii.

- 8:30-9:00  Micul dejun.

- 9:00-9:15 Întâlnirea de dimineaţă. Copiii îşi aleg primele activităţi ale zilei.

- 9:15-10:15 Activitatea pe centre

- 10:15-10:30 Copiii fac ordine, pun jucăriile şi materialele la loc şi iau o gustare

- 10:30-11:00 Activitate de grup:muzică, dans, lectură poveştilor,opţionalul

- 11:00-12:00 Jocuri în aer liber:jocuri sportive, jocuri distractive, jocuri de mişcare

- 12:00-13:00 Copiii se spală pe mâini, mănâncă masa de prânz

- 13:00-15:00 Somnul sau odihna de după-amiază

- 15:00-15:30 Gustare

- 15:30-16:30 Activitate în centre

- 16:30-17:00 Activităţi de grup

- 17:00-17:30 Activităţi silenţioase, însoţite de prezenţa părinţilor.

 

Curriculum la decizia grădiniţei (activităţi opţionale)

     DPM - ,,SAH,,  Gr. Mare ,,B,, Ed. Virsta Liliana/Moisuc Cornelia

            - ,,IN PAŞI DE DANS,, Gr. Mijlocie Ed. Iodi Rodica/Bledea Lenuta

 DLC - ,,POVEŞTI PENTRU MINTE ŞI SUFLET,,   Gr. Mica ,,B,, Ed.  Boiciuc Cristina /Branic Andreea

DEC - ,,Micii pictori,, Gr. Mică ,,A,, Ed. Balogh Mariana/Kovacs Pop Oana 

DS, DEC, DLC, DOS - 

             ,,MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ,, Gr. Mare A, Ed. Roman Anca/Grigor Daniela

              ,, PUSCULIŢA FERMECATĂ,, Gr. Mare, Ed. Orosz Elena

              ,, MESERII DE AZI, MESERII DE MÂINE,, Gr. Mare, Ed. Orosz Elena

   

 

NOTA. Activitățile  opționale  vor  fi  completate  pe  parcurs.

 

 

                                                                    DIRECTOR

Prof.  Rîșco Paula Elisabeta

Toate drepturile rezervate.

 Politica de confidentialitate |  Politica de Cookie 

Newsletter

Doreşti informări prin e-mail cu privire la activităţile desfăşurate în grădiniţă? Abonează-te!

Search