Înscriere și reînscriere an școlar 2022-2023

 DRAGI PĂRINŢI! 

 

Pentru anul şcolar 2022 - 2023 -  începe înscrierea la grădiniță, astfel:

 

 ETAPA DE ÎNSCRIERE:

Ø Colectarea cererilor de înscriere: 30.05.2022 - 10.06.2022

Ø Proecesarea cererilor de înscriere: 14.06.2022 - 15.06.2022

Ø Afișarea listelor cu cei admiși/respinși, precum și a locurilor libere rămase.

 

 ETAPA II DE ÎNSCRIERE:

Ø Colectarea cererilor de înscriere: 16.06.2022 - 24.06.2022

Ø Proecesarea cererilor de înscriere: 27.06.2022 - 30.06.2022

Ø Afișarea listelor cu cei admiși/respinși, precum și a locurilor libere rămase.

 

Numai în cadrul acestei etape, după cuprinderea copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani la data de 31.08.2022, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani.

 

 ETAPA DE AJUSTĂRI: 29.08.2022 - 02.09.2022 

Ø Pe locurile rămase libere.

 

Înscrierea se poate realiza prin următoarele modalități: 

Ø la sediul unității În intervalul orar: 08:00 - 16:00

Ø Fax: 0262/311960

Ø e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Documentele necesare:

 - Cerere de reînscriere 

- Copie certificat de naştere copil 

- Copie CI părinte/ tutore/reprezentant legal

 -Copie după hotărârea judecătorești (dacă este cazul)

- Declarația- acord de înscriere la unitatea solicitată, semnată de ambii părinți/ tutori/reprezentanți legali

- Adeverință de salariat

- Avizul ISJ, pentru copiii care nu vor mai fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale

- Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale de departajare

 

 

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI

 

Ocuparea locurilor libere, după etapa de reînscriere, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv:

Ø Grupa mare (de regulă copii de 5 ani, împliniți la 31.08.2022)

Ø Grupa mijlocie (de regulă copii de 4 ani, împliniți la 31.08.2022)

Ø Grupa mică (de regulă copii de 3 ani, împliniți la 31.08.2022)

Prin excepție, în etapa a doua, vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar și copiii cu vârsta de minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile și după cuprinderea cu prioritate a solicitărilor pentru grupa mare, respectiv a celor pentru copiii care împlinesc vârsta de 3 ani la 31.08.2022.

 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 

Ø existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

Ø existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;

Ø existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în grădiniță;

Ø existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului

 

 AŞTEPTĂM CU DRAG!


 

DRAGI PĂRINŢI!

Pentru anul şcolar 2022 - 2023 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Sighetu Marmaţiei organizează ETAPA DE REÎNSCRIEREi, în perioada 16.05.2022-27.05.2022, după cum urmează:

Colectarea cererilor de reînscriere în perioada 16.05.2022-27.05.2022

Părinții pot comunica unității de învățământ datele necesare(date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică(SIIIR), prin următoarele modalități:

- Telefon: 0262/311960

- e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Fax: 0262/311960

- la sediul unității

În intervalul orar: 08:00 - 16:00, excepție făcând ziua de vineri, 27.05.2022, în care colectarea datelor se va face până cel târziu la ora 12:00.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare:

- Cerere de reînscriere

- Copie certificat de naştere copil

- Copie acte de identitate părinţi

-Copie după hotărârea de divorţ sau de încredinţare a minorului (dacă este cazul)

se va desfășura în perioada:

24.05.2022 -27.05.2022, la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi anunțată pe site-ul unitățiide învățământ, la avizier, dar veți fi contactați și telefonic.

Procesarea și evaluarea cererilor de reînscriere în perioada 16.05.2022-27.05.2022

Afișarea rezultatelor etapei de reînscriere 27.05.2022 ora 14:00

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ ÎNSCRIEREA ȘI REÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

CERERE REINSCRIERE 2022 - 2023

Toate drepturile rezervate.

 Politica de confidentialitate |  Politica de Cookie 

Newsletter

Doreşti informări prin e-mail cu privire la activităţile desfăşurate în grădiniţă? Abonează-te!

Search